სიყვარულის ქალაქის არასასიყვარულო ესკიზები

როცა ზოგი ლხინი მავნებელია. ნახეთ რეაბილიტირებული სიღნაღის მაგალითები, ,,მრავალკუთხედის” სიუჟეტში (03.2010)

Advertisements