სტალინის ძეგლის ყოფნა-არყოფნის საკითხი გორში.

..მრავალკუთხედის“ სიუჟტეში ნახეთ ადამინები, ვისთვისაც ძეგლი სალოცავ ადგილად რჩება და ისინიც, ვისთვისაც სტალინის ფიგურა გორის ცენტრში აბსოლუტურად მიუღებელია. (მაისი. 2010)

Advertisements

მემორიალის გარეშე

დიდების მემორიალის გარეშე, სტალინის ძეგლის ამარა დარჩენილი ქუთაისელი ვეტერანების დაგვიანებული წუხილი – ,,მრავალკუთხედის” რეპორტაჟი ქუთაისიდან.